ePUAP RSS BIP Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Urzad Miasta Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Spraw Obywatelskich

Kielce, Szymanowskiego 6, Strycharska 6
tel. 41-36-76-589 - sekretariat, fax. 41-36-76-660 (Szymanowskiego);
41-36-76-428 (Strycharska) lub 41-36-76-000 - centrala UM

 Godziny pracy

 • od poniedziałku do czwartku: 7.30 - 17.00, 
 • piątek: 7.30 - 15.30
  • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
 • od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  • Biuro d/s Organizacji Pozarządowych (Strycharska)

Przyjmowanie dokumentów:

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku: 7.45 - 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku 7.45 – 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych (Strycharska) ) - od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału

 

Ewa Cybula

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 75), 
tel.: 41-36-76-588; 41-36-76-589

Zastępcy Dyrektora: 

 • Barbara Obara, ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 76), tel. 41-36-76-595

   

W skład wydziału wchodzą:

 

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych  (Szymanowskiego 6) - kier. Aneta Stajewska, pok. 93; tel. 41-36-76-597
  • Ewidencja Ludności - tel. 41-36-76-575 - pok. 91,  41 36 76 593 - pok. 92
  • Kartoteka Ewidencyjno-Adresowa - tel. 41-36-76-599 - pok. 88, , 41-36-76-574 - pok. 89,
  • Postępowanie administracyjne - tel. 41-36-76-577 - pok. 77, 78
  • Sprawy Wojskowe - tel. 41-36-76-582  - pok. 95
 • Biuro Dowodów Osobistych - (Szymanowskiego 6)
  • Przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego - telefony: 41-36-76-579 - pok. nr 80, 41-36-76-581 - pok. nr 80, 41-36-76-584 - pok. nr 83
  • Archiwum Dowodów Osobistych - pok. nr 84, telefon 41-36-76-576 oraz pok. nr 87, tel. 41-36-76-587
  • Wydawanie Dowodów Osobistych - telefony: 41-36-76-592 - pok. nr 73, 73A
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych  (Strycharska 6) - kier. Michał Daranowski, pok. 417, tel. 41 36 76 428; pok. 401, 402, tel. 41 36 76 400
 • Stanowisko ds. organizacyjnych - tel. 41 36 76 589, fax 41 36 76 660

Zadania wydziału:

A

 1. przygotowywanie i prowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań własnych Gminy dla podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przygotowywanie dokumentacji dotyczących sprowadzania osób w ramach repatriacji,
 3. udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Miasta,

 

B

 

 1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń powołanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz pochodnych od strony formalno – prawnej,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

C

 

 1. wykonywanie nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji,
 2. organizacja na terenie Miasta obchodów lokalnych świąt państwowych i historycznych w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych wraz z kompletem wymaganych przepisami dokumentów i załączników oraz wydawanie dowodów osobistych,
 5. kontrolowanie przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
 7. unieważnianie dowodów osobistych w systemie OTAGO-ELUD i skracanie terminu ważności w systemie SOO,
 8. współpraca z zakładami karnymi i innymi organami gmin mająca na celu wyrobienie dowodu osobistego osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz osobom przebywającym czasowo poza miejscem zameldowania,
 9. przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego od wnioskodawcy, z innego organu gminy lub konsula,
 10. współpraca z policją, prokuraturą i sądami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 11. prowadzenie archiwum dowodowego,
 12. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców,
 13. wysyłanie zawiadomień do WKU o zmianie adresu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
 14. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 15. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
 16. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz o skreśleniu z rejestru wyborców osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania,
 17. sporządzanie spisu wyborców,
 18. udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 19. prowadzenie gminnego zbioru mieszkańców i udostępnianie z niego danych osobowych,
 20. sporządzanie wykazów osób dla różnych instytucji i urzędów,
 21. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem Spisu powszechnego na terenie miasta,
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 23. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 24. przygotowanie dokumentacji do realizacji wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 25. przygotowanie dokumentacji i ich aktualizacja w sprawach doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska).
Kamera na Rynek
Geoportal
Wybory Prezydenta RP
Konsultacje społeczne
Program EOG 2009-2014
Kontrola Skarbowa ostrzega
Termomodernizacja w ramach RPOWŚ 2007-2013
Karta Dużej Rodziny
Zbiórki Publiczne
Program ochrony przed hałasem
Organizacje Pozarządowe
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Czyste Kielce
SIPWŚ
Galerie zdjęć
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym